U srednjoj školi sam uvek bila autsajder..

U srednjoj školi sam uvek bila autsajder. Nisu me mrzeli ali me nisu ni voleli. Tada sam se zaklela u sebi da će svi oni jednog dana dolaziti kod mene da traže posao. I evo dolaze. Radim na birou za zapošljavanje.